Rejestracja produktu

Zarejestruj swój monitor lub tablicę interaktywną i zyskaj dodatkowe lata gwarancji

Jaki produkt rejestrujesz?

Monitor interaktywnyTablica interaktywna

Rozmiar produktu

55 cali65 cali75 cali84 cale86 cali96 cali

Data zakupu produktu

Możesz zarejestrować produkt przed upływem 2 miesięcy od daty jego zakupu

Numer faktury

Numer karty gwarancyjnej

Numer seryjny produktu

Dane Szkoły / Instytucji
Osoba rejestrującaAkceptacja warunków